ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ/ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

Αναρτήθηκε στις 26 Μαρτίου, 2024, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Δείτε στα επισυναπτόμενα διευκρινήσεις και συμπληρωματικά στοιχεία για το διαγωνισμό