Μυοκτονία- Κουνουποκτονία- Καταπολέμηση πιτυοκάμπης

Αναρτήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου, 2021, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

8/2/2021

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, πρόκειται να προβεί  στην ανάθεση «Μυοκτονία- Κουνουποκτονία- Καταπολέμηση πιτυοκάμπης» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν, να παραδώσουν στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο όροφος 1ος – γρ.6  , τις προσφορές τους  σε σφραγισμένο φάκελο με πρωτόκολλο, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 15-02-2021 και ώρα 11:00 πμ.
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα:
Μιχαηλίδου Δέσποινα (τηλ. 2313.300931)

Τεχνική έκθεση

Προϋπολογισμός μελέτης

Τιμολόγιο μελέτης