ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Αναρτήθηκε στις 2 Μαρτίου, 2021, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

2/3/2021

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, πρόκειται να προβεί  στην ανάθεση
«Παροχής υπηρεσιών ψηφιακής αναπαραγωγής έντυπου υλικού & Ραδιοτηλεοπτικών αναφορών» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν, να παραδώσουν στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο όροφος 1ος – γρ.6  , τις προσφορές τους  σε σφραγισμένο φάκελο με πρωτόκολλο, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα  08-03-2021 και ώρα 10:30 π.μ..

Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα: Μητσού Κυριακή (τηλ. 2313.313643)
Τεχνική έκθεση
Έντυπο προσφοράς