Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών (courier)

Αναρτήθηκε στις 9 Φεβρουαρίου, 2021, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

9/2/2021

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, πρόκειται να προβεί  στην ανάθεση «Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών (courier) » με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν, να παραδώσουν στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο όροφος 1ος – γρ.6  , τις προσφορές τους  σε σφραγισμένο φάκελο με πρωτόκολλο, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη  11/02/2021 και ώρα 11:00 π.μ..
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα:
Καρατόσιου Πασχαλίνα (τηλ. 2313.313619)

Τεχνική Έκθεση