Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας

Αναρτήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου, 2021, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

15/2/2021

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, πρόκειται να προβεί  στην ανάθεση «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν, να παραδώσουν στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο όροφος 1ος – γρ.6  , τις προσφορές τους  σε σφραγισμένο φάκελο με πρωτόκολλο, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή  19/02/2021 και ώρα 13:00 μ.μ..
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα:
Μιχαηλίδου Δέσποινα (τηλ. 2313.300949)

Τεχνική έκθεση