Περισυλλογή- αποτέφρωση νεκρών ζώων

Αναρτήθηκε στις 4 Μαρτίου, 2021, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί
4/3/2021

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, πρόκειται να προβεί  στην ανάθεση «Περισυλλογή- αποτέφρωση νεκρών ζώων» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν, να παραδώσουν στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο όροφος 1ος – γρ.6  , τις προσφορές τους  σε σφραγισμένο φάκελο με πρωτόκολλο, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη  10-03-2021 και ώρα 10:00 π.μ..
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα:
Σαρακατσιάνου Γεωργία (τηλ. 2310.724621)

Τεχνική έκθεση