ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ Ν.2508/97 ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Π.Ε. 4 ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

Αναρτήθηκε στις 12 Ιουλίου, 2022, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

«ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ Ν.2508/97 ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Π.Ε. 4 ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» (αρ. μελ. 03/2022)» προϋπολογισμού 37.172,44€ με το ΦΠΑ 24%

Επισυναπτόμενα