Προκήρυξη για την πλήρωση είκοσι τριών (23) θέσεων Εθελοντών Σχολικών Τροχονόμων στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης για το σχολικό έτος 2022-2023

Αναρτήθηκε στις 14 Ιουνίου, 2022, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης προκηρύσσει την πλήρωση είκοσι τριών (23) θέσεων Εθελοντών Σχολικών Τροχονόμων στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023