ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΥΛΑΙΑ,ΚΟΥΙΝΤΕΣ) ΣΤΟ ΚΑΡΑΠΑΝΤΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Αναρτήθηκε στις 10 Μαΐου, 2021, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, πρόκειται να προβεί  στην ανάθεση «Προμήθεια εξοπλισμού (αυλαία, κουίντες) Καραπάντσειο Πολιτιστικό Κέντρο» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν, να παραδώσουν στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο όροφος 1ος – γρ.6, τις προσφορές τους  σε σφραγισμένο φάκελο με πρωτόκολλο, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 17-05-2021 και ώρα 11:30 π.μ..

 

Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα:

Θαλής Θεοδωρίδης (τηλ. 2310.725775)