ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Αναρτήθηκε στις 30 Νοεμβρίου, 2020, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

30/11/2020

Η Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης ενδιαφέρεται για την προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών στα  Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία  του Δήμου.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά  για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την Τετάρτη 02/12/2020 και ώρα 13:00., στο Δημαρχιακό Μέγαρο 2ος όροφος, Γραφείο Παιδείας.
Σε περίπτωση που πάρετε την προμήθεια είναι απαραίτητο να προσκομίσετε:
1)Ποινικό μητρώο (όλων των μελών του ΔΣ)
2)Φορολογική ενημερότητα
3)Ασφαλιστική ενημερότητα
Τεχνική έκθεση