ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αναρτήθηκε στις 27 Νοεμβρίου, 2020, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί
27/11/2020

Η Σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης ενδιαφέρεται για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών ψηφιακών διατάξεων για τα  Γυμνάσια-Λύκεια του Δήμου.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά  για την ανωτέρω ανάθεση μέχρι την Τετάρτη
02/12/2020 και ώρα 13:00., στο Δημαρχιακό Μέγαρο 2ος όροφος, Γραφείο Παιδείας.
1)     Σε περίπτωση που πάρετε την προμήθεια είναι απαραίτητο να προσκομίσετε:
2)    Ποινικό μητρώο (όλων των μελών του ΔΣ)
3)    Φορολογική ενημερότητα
4)    Ασφαλιστική ενημερότητα

Τεχνική έκθεση