Προμήθεια μιας (1) καινούριας υδροπλυστικής μηχανής ζεστού νερού για τις ανάγκες του Δήμου

Αναρτήθηκε στις 18 Μαρτίου, 2021, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

18/3/2021

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, πρόκειται να προβεί  στην ανάθεση «Προμήθεια μιας (1) καινούριας υδροπλυστικής μηχανής ζεστού νερού για τις ανάγκες του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν, να παραδώσουν στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο όροφος 1ος – γρ.6  , τις προσφορές τους  σε σφραγισμένο φάκελο με πρωτόκολλο, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 24-03-2021 και ώρα 11:00 πμ.
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα:

Ρουσσέτης Ηλίας (τηλ. 2310.724670)

Τεχνική έκθεση