ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ – ΚΑΠΗ

Αναρτήθηκε στις 27 Νοεμβρίου, 2020, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

27/11/2020

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, πρόκειται να προβεί  στην ανάθεση της προμήθειας οπωρολαχανικών για το ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί –ΚΑΠΗ, (συνολικό ποσό με ΦΠΑ 13%   6.780,00 ευρώ για τα έτη 2020-2022). Οι προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο με πρωτόκολλο στο γραφείο Προμηθειών , στο Δημαρχείο γρ.6 όροφος 1ος , μέχρι την Τρίτη  01-12-2020 στις 11.30 πμ.  Η ανάθεση θα κατακυρωθεί με κριτήριο το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί της % στην νόμιμα διαμορφωμένη τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του , όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσει ο τελικός  είναι τα εξής:
1)    Ποινικό μητρώο ή φωτ/πια ΑΔΤ για να τα ζητήσει η Υπηρεσία (αν πρόκειται για Ο.Ε.  για τους εταίρους και για  Α.Ε. για τα μέλη του Δ.Σ. ).
2)    Φορολογική ενημερότητα της εταιρίας.
3)    Ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρίας (αν είναι ατομική επιχ/ση και ασφαλιστική ενημερότητα από το Ταμείο σας ότι δεν οφείλετε εισφορές).
4)    Aν πρόκειται για εταιρία και πιστοποιητικό εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ πρόσφατο (30 εργάσιμων ημερών).
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα:    Μαρία Καζαντζίδου (τηλ. 2313.300932) , Κυριακή Μητσού    (τηλ.2313.313 643)