Προμήθεια πλαστικών σκέπαστρων μεταλλικών κάδων απορριμμάτων 1300L και 1100L

Αναρτήθηκε στις 4 Μαρτίου, 2021, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί
4/3/2021

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, πρόκειται να προβεί  στην ανάθεση «Προμήθεια πλαστικών σκέπαστρων μεταλλικών κάδων απορριμμάτων 1300L και 1100L» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν, να παραδώσουν στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο όροφος 1ος – γρ.6  , τις προσφορές τους  σε σφραγισμένο φάκελο με πρωτόκολλο, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη  10-03-2021 και ώρα 11:00 π.μ..
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα:
Σαρακατσιάνου Γεωργία (τηλ. 2310.724621)

Τεχνική έκθεση