ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΚΤΩΝ ΝΕΡΟΥ

Αναρτήθηκε στις 21 Απριλίου, 2021, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, πρόκειται να προβεί  στην ανάθεση «Προμήθεια ψυκτών νερού » με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν, να παραδώσουν στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο όροφος 1ος – γρ.6  , τις προσφορές τους  σε σφραγισμένο φάκελο με πρωτόκολλο, το αργότερο μέχρι την Μ. Τρίτη  27-04-2021 και ώρα 11:00 π.μ..

Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα:

Στέλλα Μπάμπου (τηλ. 2313-300963)