ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΚΤΩΝ ΝΕΡΟΥ

Αναρτήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου, 2020, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί
7/12/2020

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, πρόκειται να προβεί  στην ανάθεση «Προμήθεια ψυκτών νερού» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν, να παραδώσουν στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο όροφος 1ος – γρ.6  , τις προσφορές τους  σε σφραγισμένο φάκελο με πρωτόκολλο, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή  11-12-2020 και ώρα 11:30 π.μ..
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα:
Μπάμπου Στέλλα (τηλ. 2313.300963)

Τεχνική έκθεση