ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

Αναρτήθηκε στις 3 Ιουνίου, 2024, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Δείτε περισσότερα στα επισυνατπτόμενα