ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ

Αναρτήθηκε στις 1 Μαρτίου, 2021, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

1/3/2021

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, πρόκειται να προβεί  στην ανάθεση «Συντήρηση αντλιοστασίων πυρόσβεσης κτιρίων Δήμου» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν, να παραδώσουν στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο όροφος 1ος – γρ.6, τις προσφορές τους  σε σφραγισμένο φάκελο με πρωτόκολλο, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή  05-03-2021 και ώρα 10:00 π.μ..
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα: Μπήττας Νικόλαος (τηλ. 2313.300942)
Τεχνική έκθεση