Συντήρηση και έλεγχος παιδικών χαρών

Αναρτήθηκε στις 16 Μαρτίου, 2021, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

16/3/2021

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, πρόκειται να προβεί  στην ανάθεση «Συντήρηση και έλεγχος παιδικών χαρών» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν, να παραδώσουν στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο όροφος 1ος – γρ.6  , τις προσφορές τους  σε σφραγισμένο φάκελο με πρωτόκολλο, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα  22-03-2021 και ώρα 11:00 π.μ..
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα:
Βασιλειάδης Γιάννης (για την Τεχν. Έκθεση)  (τηλ. 2313.300947)
Mητσού Κυριακή (για τα δικαιολογητικά) (τηλ.2313.313643

Τεχνική έκθεση