ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ(BMS) ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Αναρτήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου, 2021, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί
10/2/2021

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, πρόκειται να προβεί  στην ανάθεση «Συντήρηση Κεντρικού Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου (BMS) κλιματισμού στο Πολιτιστικό Κέντρο Μενεμένης» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν, να παραδώσουν στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο όροφος 1ος – γρ.6, τις προσφορές τους  σε σφραγισμένο φάκελο με πρωτόκολλο, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα  15-02-2021 και ώρα 10:00 π.μ..
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα: Μπήττας Νικόλαος (τηλ. 2313.300942)
Τεχνική έκθεση