Τεχνική υποστήριξη υλοποίησης πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΜΕΝΗΣ»- ΟΠΣ 5161697

Αναρτήθηκε στις 23 Ιουνίου, 2022, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης ενδιαφέρεται για την  Τεχνική υποστήριξη υλοποίησης πράξης « Ενίσχυση Μικροκινητικότητας Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης» – ΟΠΣ 5161697   (Μελ.78/2021)  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με άρθρο 118 του Ν4412/16.