ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ 8/12

Αναρτήθηκε στις 7/12/2022, στην κατηγορία Ενημέρωση Πολιτών

Από την Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης εξεδόθη το επισυναπτόμενο ανακοινωθέν για διακοπή υδροδότησης στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης την Πέμπτη 8/12/2022.

Επισυναπτόμενα