Διευκρινήσεις επί ερωτημάτων στην υπ’ αριθμ. 353/23 διακήρυξη με α/α ΕΣΗΔΗΣ 183710 για την «Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων και σταθμών φόρτισης για της ανάγκες του Δήμου»- ΤΜΗΜΑ 5

Αναρτήθηκε στις 17/03/2023, στην κατηγορία Ενημέρωση Πολιτών

Διευκρινήσεις επί ερωτημάτων στην υπ’ αριθμ. 353/23 διακήρυξη με α/α ΕΣΗΔΗΣ 183710 για την «Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων και σταθμών φόρτισης για της ανάγκες του Δήμου»- ΤΜΗΜΑ 5