Διευκρινήσεις επί ερωτημάτων στην υπ’ αριθμ. 353/23 διακήρυξη με για την «Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων και σταθμών φόρτισης για της ανάγκες του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης»- ΤΜΗΜΑ 5 (HΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΜΙΚΡΟ ΑΣΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ)

Αναρτήθηκε στις 3/04/2023, στην κατηγορία Ενημέρωση Πολιτών

Διευκρινήσεις επί ερωτημάτων στην υπ’ αριθμ. 353/23 διακήρυξη με για την «Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων και σταθμών φόρτισης για της ανάγκες του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης»- ΤΜΗΜΑ 5 (HΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΜΙΚΡΟ ΑΣΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ)

Σχετ: Το από 23.03.2023 μήνυμα μέσω της Επικοινωνίας του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.