Διευκρινήσεις επί ερωτημάτων στην υπ’ αριθμ. 353/23 διακήρυξη με για την «Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων και σταθμών φόρτισης για της ανάγκες του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης»- ΤΜΗΜΑ 6 (ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ)

Αναρτήθηκε στις 3/04/2023, στην κατηγορία Ενημέρωση Πολιτών

Διευκρινήσεις επί ερωτημάτων στην υπ’ αριθμ. 353/23 διακήρυξη με για την «Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων και σταθμών φόρτισης για της ανάγκες του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης»- ΤΜΗΜΑ 6 (ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ)

Σχετ: Το από 23.03.2023 μήνυμα μέσω της Επικοινωνίας του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

Δείτε περισσότερα στο επισυναπτόμενο

Επισυναπτόμενα