Διευκρινίσεις επί της υπ’αριθμ. 1829/22 Διακήρυξης για την ανάθεση των υπηρεσιών «Εκπόνησης Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας»

Αναρτήθηκε στις 16/11/2022, στην κατηγορία Ενημέρωση Πολιτών

Επισυναπτόμενα