Διευκρινίσεις επί της υπ’αριθμ.796/22 Διακήρυξης «Προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων και των μηχ/των έργου δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης»

Αναρτήθηκε στις 28/06/2022, στην κατηγορία Ενημέρωση Πολιτών