ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

Αναρτήθηκε στις 23/01/2023, στην κατηγορία Ενημέρωση Πολιτών

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Α.Π.Θ. και τον οργανισμό ΙΝΖΕΒ  διεξάγει έρευνα για τη διερεύνηση της ενεργειακής συμπεριφοράς των νοικοκυριών του δήμου.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αποτελέσουν ένα εργαλείο για τον εντοπισμό και την καταγραφή του προβλήματος της ενεργειακής ευαλωτότητας στην περιοχή μας.

Η συγκεκριμένη δράση προκύπτει από τη συμμετοχή του δήμου, στο έργο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, που είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συγκεκριμένα του Κόμβου για την Αντιμετώπιση της Ενεργειακής Φτώχειας (EPAH).

Το όραμα του έργου είναι να υποστηρίξει τους ευάλωτους ενεργειακά πολίτες για την υλοποίηση παρεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.

Για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EPAH_Energy_Poverty_Survey

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας.