ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΡΑΤΩΝΑ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Αναρτήθηκε στις 5/07/2022, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι ο διαγωνισμός της ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΡΑΤΩΝΑ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών η 27.05.2022 ημέρα Παρασκευή. και ώρα 15:00 ήταν άγονος.

Ως εκ τούτο θα επαναληφθεί στις 15.07.2022 ημέρα Παρασκευή. και ώρα 15:00.