Δημοσιοποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Υπομέτρου 4.1, Δράση 4.1.2

Αναρτήθηκε στις 8/07/2021, στην κατηγορία Ενημέρωση Πολιτών

Δημοσιοποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Υπομέτρου 4.1, Δράση 4.1.2 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος” του ΠΑΑ 2014-2020