Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης

Αναρτήθηκε στις 4/11/2022, στην κατηγορία Ενημέρωση Πολιτών
  1. Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης (άρθρο 221 του Ν.4412/2016) για το έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΥ», με αρ. μελέτης 116/2017.
  2. Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης (άρθρο 221 του Ν.4412/2016) για το έργο με τίτλο: «Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων κορυφής με φωτιστικά τεχνολογίας led ΤΜΗΜΑ Α».
  3. Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης (άρθρο 221 του Ν.4412/2016) για το έργο με τίτλο: «Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων οδοφωτισμού με φωτιστικά τεχνολογίας led ΤΜΗΜΑ Β».

Δείτε περισσότερα στο συνημμένο

Επισυναπτόμενα