ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (άρθρο 221 του Ν.4412/2016)

Αναρτήθηκε στις 27/07/2021, στην κατηγορία Ενημέρωση Πολιτών

Αφορά τα παρακάτω έργα: «Ενεργειακή αναβάθμιση στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων» και «Ενεργειακή αναβάθμιση στο 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 1ο ΕΠΑΛ Αμπελοκήπων»