Εκδήλωση βράβευσης για τη σχολική δράση «Πάμε Ανακύκλωση» 2020-21

Αναρτήθηκε στις 11/06/2021, στην κατηγορία Ενημέρωση Πολιτών

Στη σχολική δράση «Πάμε Ανακύκλωση» οι μαθητές νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων με τη βοήθεια γονέων και εκπαιδευτικών ανακύκλωσαν σε τέσσερα ρεύματα υλικών (χαρτί, πλαστικό, μπαταρίες, αλουμίνιο). Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς οι μαθητές συγκέντρωσαν κατά την περίοδο των δια ζώσης μαθημάτων, μεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών.