Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων της προκήρυξης ΣΟΧ 2/2015

Αναρτήθηκε στις 26/11/2015, στην κατηγορία Προσλήψεις - Προκηρύξεις

26/11/2015

Σας ενημερώνουμε πως εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ 2/2015.

Ακολουθούν οι πίνακες κατάταξης:

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ