ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Αναρτήθηκε στις 2/12/2020, στην κατηγορία Δελτία Τύπου

Ξεκίνησε, την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020, η εκτέλεση των εργασιών της κοπής και εκρίζωσης μικρών και μεγάλων ξερών δένδρων των υφιστάμενων δενδροστοιχιών καθώς και της εκρίζωσης των υπαρχόντων πρέμνων. Θα ακολουθήσουν οι εργασίες πλακόστρωσης εκείνων των δενδροδόχων, όπου η σημερινή κατάσταση δεν επιτρέπει την εκ νέου φύτευση δένδρου, και η φύτευση, υποστύλωση, προστασία και άρδευση τετρακοσίων οκτώ (408) νέων δένδρων. Την εκτέλεση του παραπάνω έργου καθιστά επιτακτική η βέλτιστη λειτουργικότητα, καθώς και η απρόσκοπτη από εμπόδια και ασφαλής χρήση του χώρου των πεζοδρομίων από τους δημότες, ενώ απώτερος σκοπός παραμένει η αύξηση του αστικού πρασίνου στο Δήμο.
Φωτογραφικά στιγμιότυπα