ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Αναρτήθηκε στις 7/09/2023, στην κατηγορία Κοινωνική Πολιτική

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης σας ενημερώνει για την έναρξη των  αιτήσεων για την ένταξή στο Πρόγραμμα Βοήθεια το Σπίτι. Η υπηρεσία απευθύνεται σε ηλικιωμένα άτομα (65 και άνω), σε ΑμΕΑ (απόφαση ΚΕ.Π.Α. και μέχρι τη λήξη αυτής, σε ποσοστό άνω του 67%) και σε μη επαρκώς εξυπηρετούμενα άτομα, που ζουν, κατά κύριο λόγο, μόνοι, δεν είναι δυνατόν να αυτοεξυπηρετηθούν μένουν στον Δήμο μας και πληρούν τα κριτήρια ένταξης . Κύρια κριτήρια επιλογής των ωφελουμένων είναι τα ακόλουθα:

1. Ηλικία

 2. Εισόδημα

 3. Οικογενειακή κατάσταση

4. Κατάσταση υγείας

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες  του Βοήθεια στο Σπίτι παρέχονται με περιοδικές επισκέψεις κατ’ οίκον, ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε εξυπηρετούμενου

Η κάθε δομή «Βοήθεια στο Σπίτι» στελεχώνεται από τις παρακάτω ειδικότητες:

 · Κοινωνικός Λειτουργός (ΠΕ, ΤΕ) ή Ψυχολόγος (ΠΕ) ή Κοινωνιολόγος (ΠΕ) (επιστημονικά υπεύθυνος)

· Νοσηλευτής (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ)

· Οικογενειακός βοηθός (ΥΕ)

Οι αιτήσεις για ένταξη στην υπηρεσία πραγματοποιούνται στα κατά τόπους γραφεία των δομών, στον επιστημονικά υπεύθυνο. Κατά την αίτηση προσκομίζονται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)

2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

4. Εκκαθαριστικό σημείωμα τρέχοντος έτους, Ε1 και Ε9

5. Απόφαση ΚΕ.Π.Α. (αν υπάρχει)

Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μπορεί να βοηθήσει την ένταξη του αιτούντος ( π.χ. ιατρικές βεβαιώσεις, εργαστηριακές εξετάσεις κτλ. ) προσκομίζεται συμπληρωματικά με την αίτηση.

Αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια του έτους

Για περισσότερες πληροφορίες και για αιτήσεις  επικοινωνείτε:

  • για Αμπελόκηπους στο 2310 749113,  EMAIL: vss.amp@ampelokipi-menemeni.gr
  • Μενεμένη 2310743748, EMAIL: vss.men@ampelokipi-menemeni.gr
  •  για οικισμό Αγίου Νεκταρίου και Καζαντζάκη στο 2310559352

 EMAIL: vss.nekt@ampelokipi-menemeni.gr