Έναρξη Θεματικών Εργαστηρίων – Κύκλων Εκπαίδευσης για τη στήριξη και την ενδυνάμωση της Κοινότητας Ρομά του Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης

Αναρτήθηκε στις 13/02/2023, στην κατηγορία Ενημέρωση Πολιτών

Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης ξεκινάει την υλοποίηση Θεματικών Εργαστηρίων – Κύκλων Εκπαίδευσης με στόχο τη στήριξη και την ενδυνάμωση των Ρομά του Δήμου.

 

Η φιλοσοφία και το «σημείο εκκίνησης» των Θεματικών Εργαστηρίων και του Σχεδίου Δράσης του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά

Η υλοποίηση των Θεματικών Εργαστηρίων αποτελεί μέρος του ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης του Κέντρου Κοινότητας για την κοινωνική ένταξη των Ρομά και προέκυψε από την ανάγκη και το όραμα να αποτελέσει το Παράρτημα Ρομά «πόρτα ανοιχτή» για την κοινότητα και ενεργό κομμάτι της ζωής της. Απώτερος στόχος είναι η ενδυνάμωση και ενεργοποίηση των Ρομά, όχι έξωθεν ή άνωθεν, αλλά εκ των έσω. Με την κινητοποίηση των ιδίων και την υλοποίηση δράσεων και εργαστηρίων, προσαρμοσμένων στις τοπικές ανάγκες του πληθυσμού.

Ο σχεδιασμός των Θεματικών Εργαστηρίων έχει γίνει σε επίπεδο τριμήνου, με το σκεπτικό της συνεχούς καταγραφής των αναγκών των ωφελούμενων και τον επανασχεδιασμό των Εργαστηρίων.

Η υλοποίηση των Θεματικών εργαστηρίων, προσαρμοσμένων στις τοπικές ανάγκες του πληθυσμού, αναμένεται να λειτουργήσει ενισχυτικά στις εξατομικευμένες Συνεδρίες που ήδη υλοποιούν τα Στελέχη και να συνεισφέρει στην εξωστρέφεια του Παραρτήματος Ρομά στην τοπική κοινωνία.

Στόχοι:

  • Η ενδυνάμωση και ενεργοποίηση της τοπικής Κοινότητας
  • Η βελτίωση των δεξιοτήτων των ωφελούμενων και
  • Η ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής τους στα τοπικά και κοινωνικά δρώμενα

 

Ωφελούμενοι: Το Σχέδιο Δράσης απευθύνεται στους κατοίκους της Κοινότητας Αγίου Νεκταρίου και κάθε Εργαστήριο απευθύνεται σε συγκεκριμένη Ομάδα- στόχο.

Τόπος: Η υλοποίηση των Θεματικών Εργαστηρίων θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της  Δομής.

Θεματικές: Πιο συγκεκριμένα, τα Εργαστήρια αφορούν σε θεματικές που καλύπτουν τους τομείς της:

  • Εκπαίδευσης
  • Απασχόλησης
  • Ψυχοκοινωνικής στήριξης
  • Ενεργού πολιτειότητας

Διαβάστε περισσότερα στο επισυναπτόμενο

Επισυναπτόμενα