ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ

Αναρτήθηκε στις 12/05/2023, στην κατηγορία Κοινωνική Πολιτική

Ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στη συνάντηση ενημέρωσης με θέμα: «Ενημέρωση & Ενδυνάμωση Ατόμων με Αναπηρία, Χρόνιες Παθήσεις & των οικογενειών τους», που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Μαΐου 2023 και ώρες 10.00π.μ.-12.00μ.μ. στο Κινηματοθέατρο «Άστρον», Κομνηνών 3, Μενεμένη.

Η παραπάνω συνάντηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Καταπολέμησης των Διακρίσεων και Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης των Ατόμων με Αναπηρία, των Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις και των Οικογενειών τους που διαβιούν στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας», που υλοποιεί η Εθνική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωσή (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Στο πλαίσιο του Υποέργου 1: «Ενημέρωση/Ευαισθητοποίηση για την προώθηση της εφαρμογής της δικαιωματικής προσέγγισης για την αναπηρία» και συγκεκριμένα της Δράσης 1.7 «Κινητή μονάδα ενημέρωσης για την ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους», θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά ένα σύνολο καινοτόμων συναντήσεων σε επίπεδο Δήμου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Στις συναντήσεις καλούνται:

  • Άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις
  • Οικογένειες ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις
  • Εκπρόσωποι αναπηρικών οργανώσεων
  • Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι

Οι συναντήσεις στοχεύουν στην:

  • Ενημέρωση των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους για τα δικαιώματά τους
  • Ενδυνάμωση των ίδιων των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους
  • Ενθάρρυνση της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στις οργανώσεις του εθνικού αναπηρικού κινήματος
  • Διερεύνηση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, ώστε να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστείλουν προαιρετικά, συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη αίτηση συμμετοχής στο email: project.esamea2@stirizin.gr, έως την Τρίτη 16 Μαΐου 2023.