Ενημέρωση για την υποβολή αιτήσεων για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισοδήματος (πρώην K.E.A.)

Αναρτήθηκε στις 28/04/2021, στην κατηγορία Δελτία Τύπου

Με στόχο τη σταδιακή επανυποβολή των αιτήσεων για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα παρατείνεται για τρεις (3) μήνες η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος, οι οποίες είχαν ως μήνα έγκρισης τον Αύγουστο του 2020  και έλαβαν παράταση ισχύος για τρεις (3) μήνες, βάσει της υπ΄αριθμ. Δ13 οικ.3107/68/21-1-2021 (ΦΕΚ 238 Β’)  υπουργικής απόφασης.

Δείτε περισσότερα