Ενημέρωση για την υποβολή αιτήσεων για το Επίδομα Στέγασης

Αναρτήθηκε στις 28/04/2021, στην κατηγορία Δελτία Τύπου

Ενημερώνονται οι ωφελούμενοι του προγράμματος Επιδόματος  Στέγασης ότι δεν θα δοθεί εκ νέου παράταση στις εγκεκριμένες αιτήσεις.

Από την 1/5/2021, θα πρέπει εντός του μήνα λήξης ισχύος της εκάστοτε εγκεκριμένης αίτησης (όπως αυτός αναγράφεται πάνω δεξιά στην αίτηση) να υποβάλλεται νέα αίτηση από τον αιτούντα.  

Δείτε περισσότερα