Ενημερωτική Εκδήλωση για την εργασία στην Κεντρική Μακεδονία

Αναρτήθηκε στις 13/09/2021, στην κατηγορία Ενημέρωση Πολιτών

Με τη συμμετοχή και στελεχών των ΟΤΑ συμπεριλαμβανομένου και του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, πραγματοποιήθηκε την  Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου  εκδήλωση με θέμα «Οικονομία και Εργασία στη μετά-πανδημική Εποχή Η αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας». Την εκδήλωση πραγματοποίησαν το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (ΕΚΘ) και το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ)  στο πλαίσιο της οποίας παρουσιάστηκαν δύο έρευνες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στοχευμένες στην Κεντρική Μακεδονία με τίτλους: «Συνθήκες ζωής και εργασίας στην Κεντρική Μακεδονία» και «Εργαζόμενοι και εργασία στην Κεντρική Μακεδονία στη μετα-πανδημική εποχή.»

Μεταξύ άλλων παρουσιάστηκαν σημαντικά εργασιακά και μακρό-οικονομικά μεγέθη της Κεντρικής Μακεδονίας σε σύγκριση με την υπόλοιπη χώρα.  Συγκεκριμένα, η ανάλυση χρησιμοποίησε δεδομένα για τη συνολική και ανά κλάδο απασχόληση, την ανεργία, και τις δύο κύριες μορφές ευέλικτης απασχόλησης (μερική και προσωρινή). Επιπρόσθετα, μελετήθηκαν και αποτυπώθηκαν οικονομικοί δείκτες (εθνικό και κατά κεφαλήν ΑΕΠ, αριθμός επιχειρήσεων, και ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) καθώς και κοινωνικοί δείκτες (εισόδημα νοικοκυριών, κίνδυνος φτώχειας). Τέλος, παρουσιάστηκαν οι μισθοί των εργαζομένων ανά κλάδο τόσο για την τυπική απασχόληση όσο και για τις ευέλικτες μορφές.