Ενημερωτική συνάντηση για την ενσωμάτωση της αναπηρίας στις τοπικές κοινωνίες

Αναρτήθηκε στις 11/04/2023, στην κατηγορία Ενημέρωση Πολιτών

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), κατά τη διάρκεια της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, πραγματοποίησε τη Μ. Δευτέρα 10 Απριλίου στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο «Αλ. Μινωτής» ενημερωτική συνάντηση σε Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, με στόχο τη δικαιωματική προσέγγιση και την ενσωμάτωση της αναπηρίας στις τοπικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές πολιτικές.

Η ενημέρωση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης 1.1: «Ενημέρωση των Αιρετών στελεχών της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας με στόχο την ενσωμάτωσή της στις τοπικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές πολιτικές» του Υποέργου 1: «Ενημέρωση / Ευαισθητοποίηση για την προώθηση της εφαρμογής της δικαιωματικής της προσέγγισης για την αναπηρία», της Πράξης «Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Καταπολέμησης των Διακρίσεων και Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης των Ατόμων με Αναπηρία, των Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις και των Οικογενειών τους που Διαβιούν στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014 -2020» με τη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από τους εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Συζητήθηκαν ζητήματα όπως η άρση της στερεοτυπικής αντίληψης ότι η αναπηρία αποτελεί αποκλειστικά προνοιακό ζήτημα, και οι απαιτήσεις του σύγχρονου θεσμικού πλαισίου προστασίας, προαγωγής και παρακολούθησης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία από την περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση.