ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ «ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»

Αναρτήθηκε στις 18/05/2023, στην κατηγορία Ενημέρωση Πολιτών

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία EU Policy Support Facility (Μηχανισμός Πολιτικής Υποστήριξης) στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων, διεξάγουμε έρευνα για τη χρήση του στρατοπέδου «Μεγ. Αλέξανδρος».

Παρακαλούμε να συμβάλλετε στην έρευνα συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο σε ηλεκτρονική μορφή ώστε να βοηθήσετε στην διερεύνηση των μελλοντικών χρήσεων του στρατοπέδου.