Εργασίες Αναβάθμισης σχολείων

Αναρτήθηκε στις 16/05/2022, στην κατηγορία Ενημέρωση Πολιτών

Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες ανάπλασης του αύλειου χώρου του 4 Γυμνασίου Αμπελοκήπων.

Το έργο προϋπολογισμού 159.967,28€ πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με τίτλο «Ενίσχυση αθλητικού εξοπλισμού και βελτίωση προσβασιμότητας ΑμεΑ σε σχολεία Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), προκειμένου:
• να καταστεί προσβάσιμος σε άτομα με κινητικές δυσκολίες (ΑμεΑ),
• να βελτιωθούν οι υφιστάμενες υποδομές ως προς τις δυνατότητες άθλησης,
• να ενισχυθεί ο θεσμός του «ανοικτού σχολείου».

Παράλληλα ξεκίνησαν οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του 13ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 412.098,79 ευρώ το οποίο χρηματοδοτείται κι αυτό από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία (μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020) και περιλαμβάνει εργασίες αντιστάθμισης της θέρμανσης, αλλαγή της εξωτερικ΄ης μόνωσης του κτηρίου και αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων με νέα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη θερμομόνωση.

Τα έργα επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία και τους χρόνους παράδοσης.