Εσπερινό Γυμνάσιο: Ποτέ δεν είναι αργά για μάθηση…

Αναρτήθηκε στις 13/09/2022, στην κατηγορία Παιδεία

Στο Εσπερινό Γυμνάσιο φοιτούν ενήλικες απόφοιτοι Δημοτικού και ανήλικοι εργαζόμενοι. Οι ώρες λειτουργίας του σχολείου είναι 19.00 με 22.10. Μέσα σε ένα κλίμα συνεργασίας και εμπιστοσύνης οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν γνώσεις, να αναπτύξουν πολλές δεξιότητες και να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσής τους, διευρύνοντας τους ορίζοντές τους, γενικότερα, καθώς αυξάνουν τις ευκαιρίες κοινωνικής και επαγγελματικής ανέλιξης.

Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Εσπερινού Γυμνασίου Αμπελοκήπων στέκονται ευσυνείδητα στο πλάι των εκπαιδευομένων, υποστηρίζοντας και ενισχύοντας την προσπάθειά τους.