Εθελοντική αιμοδοσία στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενενεμένης.

Αφίσα