Γνωστοποίηση πρόσληψης ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Αναρτήθηκε στις 5/12/2017, στην κατηγορία Προσλήψεις - Προκηρύξεις

5/12/2017

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, έχοντας υπόψη :
–    τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07, όπως  ισχύουν
–    προτίθεται να προσλάβει ένα / μία (1) ειδικό –κή συνεργάτη -τιδα, ο/η οποίος/α θα απασχοληθεί στον Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης, με την παροχή υπηρεσιών σε εξειδικευμένα θέματα φυτικής παραγωγής Τεχνολογίας Γεωπονίας.
και καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση της ανωτέρω θέσης.

Διαβάστε περισσότερα…