Η Χριστουγεννιάτικη κάρτα του Δήμου μας

Αναρτήθηκε στις 14/12/2022, στην κατηγορία Ενημέρωση Πολιτών

“ Ἐλέους τεκοῦσα Θεόν, Ἁγνή, Αὐτὸν ἐκδυσώπει, ὑπὲρ πάντων τῶν εὐλαβῶς, τιμώντων τὴν θείαν σου εἰκόνα, τὴν ἐκπηγάζουσαν ῥεῖθρα ἰάσεων.”

Σας ευχόμαστε
Καλά Χριστούγεννα
Ευτυχισμένο το 2023

Λάζαρος Κυρίζογλου
Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης
και το Δημοτικό Συμβούλιο