ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαλειτουργικότητα Πληροφοριακών Συστημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης και Χωρικά Ενεργοποιημένοι Μηχανισμοί Εύρεσης/Διάθεσης Δεδομένων
Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά
Ενίσχυση οικολογικής συνείδησης και προώθηση περιβαλλοντικού εθελοντισμού
Κοινωνικό Παντοπωλείο & Κοινωνικό Φαρμακείο
Εκμάθηση Ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για ΡΟΜΑ του Δήμου
Προμήθεια Εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας
Δημιουργία χώρου πρασίνου μεταξύ των οδών Καραντινού και Ρόδων
Αναβάθμιση πρασίνου περιοχής Εργατικών Κατοικιών Δαβάκη-Παπαφλέσσα-Γευγελή-Πλαστήρα
Ένταξη του έργου «πράσινες αυλές σχολείων: 1ο γυμνάσιο Μενεμένης
Ενεργειακή αναβάθμιση στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων
Ενεργειακή αναβάθμιση στο 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 1ο ΕΠΑΛ Αμπελοκήπων
«ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ»
«ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ»
«ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ»
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 4Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ.ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Ν.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ»
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης
«Αναβάθμιση αύλειου χώρου 4ου Γυμνασίου Αμπελοκήπων»
«Προμήθεια λεωφορείου μεταφοράς προσωπικού και ηλεκτροκινητων οχημάτων»
«Δημιουργία Πράσινου Σημείου στον Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης»
«Πράσινοι χώροι παιχνιδιού ξεκούρασης και αναψυχής Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης»
Προμήθεια λεωφορείου μεταφοράς προσωπικού και ηλεκτροκίνητων οχημάτων