Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών

Αναρτήθηκε στις 21/03/2023, στην κατηγορία Ενημέρωση Πολιτών

Οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών υποχρεούστε, σύμφωνα με το Ν.3852/2010 (άρθρο 94 παρ.1, άρθρο 95), το Ν.3463/2006 (άρθρο 75) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», την παρ.2 του άρθρου 1 της πυροσβεστικής διάταξης 20/2022, και με δεδομένο ότι από 1η Μαΐου εισερχόμαστε στην αντιπυρική περίοδο 2023, μέχρι την 30η Απριλίου 2023, να προβείτε σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της και για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας δηλαδή να μεριμνήσετε άμεσα για την κοπή και απομάκρυνση της αυτοφυούς βλάστησης και τον καθαρισμό των ιδιοκτησιών σας (κοπή και απομάκρυνση της αυτοφυούς βλάστησης, απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά, κλάδεμα της κόμης των δένδρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το ύψος της στηθιαίας διαμέτρου-περίπου 1,5μ.-και το 50% της κόμης τους, απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων). Επισημαίνουμε ότι οι ιδιοκτησίες σας θα πρέπει να διατηρούνται ελεύθερες βλάστησης και απορριμμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου του έτους 2023 ήτοι από 1η Μαΐου 2023 έως και 31 Οκτωβρίου 2023. Επίσης, σύμφωνα πάντα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις εάν δεν συμμορφωθείτε ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης είναι υποχρεωμένος 1) να προβεί στην εκτέλεση των παραπάνω εργασιών και να σας καταλογίσει τη δαπάνη, 2) να επιβάλλει πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, 3) να υποβάλλει μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του ποινικού κώδικα, καθώς και 4) να ενημερώσει τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και την Π.Υ.Ν. Θεσσαλονίκης, για τις δικές τους ενέργειες.

Είμαστε βέβαιοι ότι θα ανταποκριθείτε θετικά και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.